مرور برچسب

دانشگاه قم مجازی

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه قم

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه قم فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برگزیدگان علمی در دوره های کارشناسی ارشد مهر ماه سال ۱۳۹۷ دانشگاه قم منتشر شد. دانشگاه قم به منظور فراهم نمودن…