مرور برچسب

آزمون زبان MSRT

منابع آزمون UTEPT (زبان عمومی دانشگاه تهران)

منابع آزمون UTEPT به توصیه سنجش امیرکبیر منابع آزمون UTEPT اگر درست انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون UTEPT است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون UTEPT، منابع آزمون UTEPT را…

منابع آزمون EPT

منابع آزمون EPT به توصیه سنجش امیرکبیر منابع آزمون EPT اگر درست انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون EPT است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون EPT، منابع آزمون EPT را تدوین و…