مرور رده

اخبار آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

آغاز تکمیل‌ظرفیت آزمون ارشد پزشکی 96 از 26 مهر

آغاز تکمیل‌ظرفیت آزمون ارشد پزشکی 96 از 26 مهر رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، زمان انتخاب‌رشته و ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل‌ظرفیت مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم پزشکی را اعلام کرد.

احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد 96 علوم پزشکی

احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد 96 علوم پزشکی سازمان سنجش پزشکی اعلام کرد: در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا عدم تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ۹۶ علوم پزشکی اقدام خواهد شد.

تکمیل ظرفیت ارشد 96 علوم پزشکی در صورت اعلام دانشگاه‎ها

تکمیل ظرفیت ارشد 96 علوم پزشکی در صورت اعلام دانشگاه‎ها سازمان سنجش پزشکی اعلام کرد: در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا عدم تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ۹۶ علوم پزشکی اقدام خواهد شد.