توصیه های ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97

10 425

توصیه های ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97

مشاوره ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

دانشجويان و داوطلباني که مدرک کارشناسی(ليسانس) خود را به اتمام رسانده اند .می توانند در آزمون مقطع کارشناسی ارشد(فوق ليسانس) در دانشگاه های سراسری روزانه ( دولتی ) ، پردیس های خودگردان و دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور شرکت کنند . طبق اعلام جدید سازمان سنجش كشور ، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و آزمون کارشناسی ارشد سراسری با هم ادغام شده اند و تمامی داوطلبان اين آزمون می توانند ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97  دانشگاه سراسري و ازاد را از طریق سايت سازمان سنجش و اموزش كشور انجام دهند . زمان ثبت نام آزمون ارشد 97 طبق خبر سازمان سنجش در تاریخ 16 آذر 96 شروع و در تاریخ 22 آذر 96 به اتمام می رسد . زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 97 تاریخ 7 اردیبهشت 97 می باشد . در ادامه به شرایط عمومی و اختصاصی و زمان و نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 ( دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) می پردازیم . داوطلبان جهت پاسخگويي به هرگونه سوال مي توانند با تلفن هاي موسسه سنجش اميركبير به آدرس اينترنتي سنجش تكميلي دات آي آر تماس حاصل كنند.

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

طبق اطلاعیه ی رسمی سازمان سنجش زمان ثبت نام آزمون کارشنارسی ارشد 97 در تاریخ پنجشنبه 96/09/16 شروع و در تاریخ چهار‌شنبه 96/09/22 به اتمام می رسد . در زمان مشخص شده هر یک از کسانی که مایل به ثبت نام در آزمون ارشد 97 هستند با در دست داشتن اطلاعات ثب نام به وب سایت سازمان سنجش به ادرس اينترنتي  www.sanjesh.org يا سايت سنجش اميركبير به نشاني سايت   www.sanjeshetakmili.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 دانشگاه سراسري و ازاد اقدام کنند . لازم به ذکر است که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به طور جداگانه انجام نمیشود و ثبت نام آزمون ارشد آزاد و سراسری با هم انجام می شود و تمامی داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد 97 شرکت کنند حق انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 را نیز دارند .

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

طبق اطلاعیه ی منتشر شده از سوی سازمان سنجش مبنی بر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 97 پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07 اعلام شده است.

نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

نحوه ثبت نام و مدارک ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 به شرح زیر می باشد.

1 – فايل عكس اسكن شده: داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات ذکر شده در دفترجه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد 97 اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتـي آماده نمايد.

2 – سريال ثبت نام: اين شماره سريال، شامل يك كد 12 رقمي با عنوان «سريال ثبت نام» مي باشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش و با اسـتفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال ميباشد، قابل خريداري است.

3 – سريال علاقمندي: اين شماره سريال شامل يك كد 10 رقمي با عنوان «سريال علاقمندي» ميباشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتي سـازمان سـنجش و بـااستفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال ميباشد، قابل خريداري است.

4 – داوطلبان توجه داشته باشند اطلاعات سريالهاي ثبت نام و علاقمندي، شماره پرونده و شماره پيگيري 16 رقمي خود را حتماً تا اتمام كليـه مراحـل آزمـون ارشد 97 و حداقل بمدت يكسال نزد خود حفظ و نگهداري نمايند و از قراردادن اطلاعات آن در اختيار ساير افراد جداً خودداري نمايند.

 5- تذكر مهم: كليه داوطلباني متقاضي شركت در رشته امتحاني اول و دوم و همچنين اعلام علاقمندي نيز ميباشند بايد سه شماره سريال اعتباري تهيه كرده باشند

(يك «سريال ثبت نام» براي رشته امتحاني اول، يك «سريال ثبت نام» براي رشته امتحاني دوم و «سريال علاقمندي» براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي)

6 – اصل فرم تكميل شده معدل براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1397 فارغ التحصيل خواهند شد. اين دسته از داوطلبان بايد پس از تاريخ 30/11/96 فرم مخصوص مندرج در دفترچه راهنما را تكميل و فرم تكميل شده را به تأييد مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصـيلي برسانند.

تبصره 1 :آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 30/11/96 و يا 31/6/97 در دوره كارشناسي فارغ التحصـيل مـيشـوند، در هنگـام ثبـت نـام مي بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ 31/6/96 را در فرم تقاضانامه وارد نمايند، ولي در مرحلـه توزيـع اينترنتـي كـارت شركت در آزمون ارشد 97 ، لازم است نسبت به تصحيح و يا درج معدل فارغ التحصيلي (براي فارغ التحصيلان 30/11/96 (و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ التحصيلان تا تاريخ 31/6/97 ) خود تا تاريخ 30/11/1396 اقدام نمايند.

تبصره 2 :آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا 30/11/96 و يا 31/6/97 در دوره كارشناسي فارغالتحصيل ميشوند، در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون، ميتوانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغ التحصيلي (براي فارغ التحصيلان 30/11/96 ) و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ التحصيلان تا تاريخ 31/6/97 ) خود تا تاريخ 30/11/1396 اقدام نمايند.

تبصره 3 :فارغ التحصيلان دورههاي كارشناسي نياز به تكميل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد كه منحصراً معدل اكتسابي را براساس معـدل منـدرج در گواهينامه فارغ التحصيلي بر مبناي 0 تا 20 و يا 0 تا 4 و حداكثر تا 2 رقم اعشار درج نمايند.

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

پس از از منتشر شدن دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد 97 توسط سازمان سنجش جهت دانلود دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 می توانید از طريق سايت سنجش تكميلي دات اي آر  آن را دانلود نمایید . زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد می باشد .

شرایط عمومی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

الف) اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان آسماني ديگر.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات).

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران.

تبصره: در صورتي كه داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوري اسلامي داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود.

د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آنها.

ه) عدم احراز فساد اخلاقي

و) عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

 الف) داشتن مدرك كارشناسی (ليسانس) يا كارشناسی ارشد (فوق ليسانس يا دكترای حرفه ای) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسی كـه مـدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالی انقلاب فرهنگی يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

تبصره 1 :شركت مجدد فارغ التحصيلان دوره های كارشناسی ارشد و يا دكتری در همان رشته قبلی و همچنين شركت دانشجويان دوره كارشناسـي ارشـد و دوره دكتري ممنوع ميباشدو اين داوطلبان حق ثبت نام و شـركت در آزمون ارشد 97 را ندارند. لذا فارغ التحصيلان با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام ارشد 97 به جز در رشته اي كه فارغ التحصيل شده اند در صـورتي كـه از لحـاظ نظـام وظيفـه مشكلي نداشته باشند ميتوانند در يكي از رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون کارشناسی ارشد 97 شركت نمايند .

ضمناً لازم است به تذكر مهم ذيل توجه نمايند.

* تذكر مهم: بر اساس بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10/1/83 معاون محترم آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با توجه به محدود بودن امكانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز ضرورت توزيع عادلانه امكانات مذكور بين متقاضيان، هر يك از داوطلبان ورود به آموزش عـالي در هـر يـك از مقاطع تحصيلي تنها براي يك بار ميتوانند از امكانات دولتي استفاده نمايند. لذا پذيرفته شدن برای بار دوم در دوره های روزانه مسـتلزم پرداخـت  شهريه معادل دوره شبانه خواهد بود.

تبصره 2 :فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته های گروه پزشکی متقاضی شركت در آزمون کارشناسی ارشد 97 ، قبل از اقدام به ثبت نام بايد توجه داشته باشند كه از لحـاظ طـرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت خود را مشخص و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبت نـام و شـركت در آزمـون ارشد 97 و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين صورت عواقب مترتب بر آن به عهده شخص متقاضي خواهد بود.

تبصره 3 :فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته های دبيری بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبني بر ادامه تحصـيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمايند. بديهي است در صورت قبولي بايد مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.

توجه : به پست های شرایط انصراف از دانشگاه ، تحصیل مجدد رایگان ، انصراف از تحصیل نیز مراجعه کنید

تبصره 4 :دارندگان مدارك تحصيلي معادل ميبايست حائز شرايط «آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهـاي ورودي مقـاطع بـالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مـورخ 28/5/92 توسـط معاونـت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره های معادل) در دوره های معادل پذيرفته شده اند، در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند.

تبصره 5 :براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/8/94 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سالهاي 1377 تا 1381 به دورههاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 28/5/94 براي ادامه تحصـيل در مقـاطع رسـمي بـالاتر برخوردار ميشوند.

تبصره 6 :داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.

ب) براساس مصوبه جلسه 334 مورخ 7/11/75 شوراي برنامه ريزی آموزش عالي به فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي معتبر خارجي كه به دليـل كيفيت (اعتبار دانشگاه و محتواي درسي) به مدرك فارغ التحصيلي ارزشيابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده ميشود كه در آزمـون ثبت نام و شركت نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن، چنانچه حداقل 80 درصد نمره حدنصاب گزينش آزاد در رشته امتحاني و در سهميه آزاد (غير از كدرشته محلهای بورسيه و هر نوع سهميه ديگر) را كسب نمايند، عنوان معادل از مدرك تحصيلي آنان حذف و مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.

ج) بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مديريت يكي از حوزه های علميـه قـم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه های علميه كه بر اساس مدرك صادر شده توسط مديريت یکی از حوزه های علميه قم و خراسان دوره سطح 2 را گذرانده اند و يا تا تاريخ 31/6/97 فارغ التحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در هر يك از كدرشته های امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمـون آن شـركت نماينـد و در صورت پذيرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي است اين دسته از داوطلبان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط يكي از مديريتهاي حوزه علميه قم و يا حوزه علميه خراسان صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.

د) پذيرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون ورودی تحصيلات تكميلي سال 1396) اعم از پذيرفته شدگان در شهريورماه و يا پذيرفته شدگان در مرحلـه تكميـل ظرفيت) حق ثبت نام و شركت در آزمون کارشناسی ارشد 97 را ندارند.

تبصره: پذيرفته شدگان نهایی رشته های تحصيلي دوره شبانه، نيمه حضوري، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی و غيردولتی، بين الملـل و دوره مجازي در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1396 در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولی و يا انصراف از آن بـا رعايـت سـاير شـرايط و ضوابط ميتوانند در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1397 ثبت نام و شركت نمايند.

ه ) دانشجويان سال آخر و دانش آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته كه از تاريخ 31/6/1386 به بعد فارغ التحصيل شده اند، در صورتيكه معـدل آنـان كمتر از 12 باشد، حق ثبت نام و شركت در آزمون کارشناسی ارشد 97 را ندارند.

و) پذيرفته شدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسی ارشد، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در محلی كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت نياز تعيين ميكند به خدمت اشتغال ورزند.

تبصره: پذيرفته شدگان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتي با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسـي ارشد، در موقع ثبت نام به وزارتخانه، سازمان و يا نهاد دولتي مربوط تعهد خدمت بسپارند.

ز) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هيچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطاء نمي نمايد.

 

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97

همانگونه که توضیح داده شد زمان برگزاری آزمون ارشد 97 در تاریخ  پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07 می باشد و زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون ارشد 97 یک هفته قبل از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد می باشد و زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد 97 حدود یک ماه بعد از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 97 می باشد و زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد اطلاع رسانی خواهد شد .

توصیه ها در ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد سراسری و آزاد ۹۷

ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 97 پس از اطلاعيه هاي متعدد سازمان سنجش اعلام خواهد شد داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد 97 براي ثبت نام در ازمون 97 توصيه مي شود موارد زير را رعايت كنند.

1- دفترچه ثبت نام ازمون كارشناسی ارشد 97را از روي سايت سازمان سنجش يا از روي سايت مرجع اخبار دانشگاهي به ادرس  www.unr.ir دانلود كنند.

2- تمام صفحات دفترچه ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 97را مطالعه كنند.

3-  با مشاركت و همكاري ديجيتالي مرجع اخبار دانشگاهي و موسسه سنجش اميركبير داوطلبان ازمون كارشناسی ارشد 97 در صورت هرگونه ابهام مي توانند از طريق سايت سنجش تكميلي دات آي آر  مربوط به موسسه سنجش اميركبير  سوالات خود را مطرح نمايند.

4- داوطلبان مي توانند هدياي رايگان آزمون كارشناسی ارشد 97 خود را از طريق سايت سنجش اميركبير به ادرس اينترنتيwww.sanjeshetakmili.ir     دانلود كنند.

5- معمولا با توجه به تجربيات چند ساله در اواسط زمان ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد ، الحاقيه و اصلاحاتي در دفترچه ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد صورت مي پذيرد. لذا در روز هاي اوليه اصلا ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد خود را روي سايت سازمان سنجش نهايي نكنيد.

6- داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد حتما در منزل روي فرم هاي پيش ثبت نام ،ثبت نام اوليه را انجام دهيد .

7- ثبت نام  آزمون كارشناسی ارشد 97خود را در نيمه سوم زمان كل ثبت نام انجام دهيد كه تغييرات انجام شده باشد.

8- در صورت هرگونه سوال علاوه بر موسسه سنجش اميركبير مي توانيد سوالات خود را از طريق سايت سازمان سنجش و شماره هاي پشتيباني سازمان سنجش مطرح نماييد.

9- سوالات و نظرات خود را مي توانيد در سايت مرجع اخبار دانشگاهي زير همين خبر مطرح نماييد تا كارشناسان مرجع اخبار دانشگاهي و ساير داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد به آن پاسخ دهند.

10- سوالات خود را از سايت هاي نامعتبر و افراد فاقد تخصص نپرسيد سعي كنيد از يك مرجع رسمي يا يك مرجع نيمه رسمي معتبر همانند مجموعه سنجش اميركبير سوالات و ابهامات خود را پيگيري نماييد.

11- مرجع اخبار دانشگاهي كشور ،ثبت نامي با موفقيت كامل و بدون ابهام را براي شما داوطلب ازمون كارشناسی ارشد 97 آرزومند است و توصيه مي نمايد

12- جهت ارتقاي شناخت شما در زمينه ازمون كارشناسی ارشد سراسري و آزاد حتما هداياي رايگان مرتبط به آزمون كارشناسی ارشد 97 را از طريق موسسه سنجش اميركبير به آدرس اينترنتي www.sanjeshetakmili.ir دانلود نمايد.

13- در ضمن توصيه مي شود جهت اطلاع رساني از آخرين اخبار آزمون كارشناسی ارشد حتما در كانال و خبر نامه سايت مرجع اخبار دانشگاهي به آدرس اينترنتي www.unr.ir عضو شويد تا در جريان اخرين اخبار آزمون كارشناسی ارشد 97 قرار گيريد.

14- ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد سراسري و آزاد 97 از طريق سايت سازمان سنجش و از طريق يك دفترچه واحد صورت مي پذيرد.

خواننده عزیز و داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد، اگر مطلب فوق مناسب شما بوده و سوالی راجع به این موضوع برای شما پیش آمده است می توانید سوال خود را در قسمت نظرات مطرح نمایید تا دوستان و مشاوران به آن پاسخ دهند و اگر سوالی مطرح شده و شما قادر به پاسخگویی آن هستید آن را پاسخگو باشید تا ابهام سایر خوانندگان علاقه مند برطرف شود همچنین می توانید اخبار مرتبط با موضوع فوق را از طریق اخبار زیر پیگیر باشید. در سایت ایران مستر تست مطالب متنوعی آورده شده است که می توانید با کلیک بر لینک های زیر به اطلاعات مورد نظر خود برسید.

اخبار آزمون کارشناسی ارشد سراسری ،
اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزاد ،
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ،
منابع زبان عمومی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ،
مشاوره آزمون کارشناسی ارشد سراسری ،
مشاوره آزمون کارشناسی ارشد آزاد ،
اخبار کارشناسی ارشد بدون آزمون سراسری و آزاد ،
اخبار آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ،
اخبار عمومی آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ،
سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ،
آزمون زبان MSRT/MCHE(ام اس آر تی یا ام سی اچ ای آزمون زبان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ،
آزمون زبان EPT (ای پی تی آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی) ،
آزمون زبان MHLE (ام اچ ال ای آزمون زبان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی) ،
آزمون زبان UTEPT (یوتی ای پی تی آزمون زبان دانشگاه تهران) ،
آزمون زبان TOLIMO (تولیمو آزمون زبان سازمان سنجش کشور) ،
آزمون زبان TOEFEL(تافل) ،
زمان ثبت نام آزمون سراسری و آزاد ،
مقالات آزمون سراسری و آزاد ،
دانلود رایگان آزمون سراسری و آزاد ،
ثبت نام در خبرنامه ایران مستر تست ،
ثبت نام در کانال تلگرام ایران مستر تست ،
ثبت نام در اینستاگرام ایران مستر تست ،

از تمام دوستانی که قصد یاری ما را دارند خواهشمندیم با ارسال خبرنامه سایت به دوستان خود، زمینه آشنایی بیشتر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد با این سایت را به وجود آورند.
با تشکر از کلیه دوستان که ما را در اطلاع رسانی در زمینه آزمون کارشناسی ارشد یاری می رسانند.

جدیدترین اخبار آزمون کارشناسی ارشد را در وب سایت آزمون کارشناسی ارشد ایران به نشانی www.iranmastertest.ir و کانال تلگرام ایران مستر تست به نشانی https://telegram.me/iranmastertest دنبال کنید.

توصیه های ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97

10 نظرات
 1. الهام می گوید

  سلام
  ببخشید ثبت نام آزمون ارشد دانشگاه سراسری 97 کی هستش؟

  1. اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد می گوید

   وقت بخیر خانم الهام
   ثبت نام کنکور ارشد سال 97 از روز پنجشنبه مورخ 96/09/16 آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 پايان مي‌پذيرد.

 2. پریا عبدی می گوید

  خسته نباشید
  دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 97 کی میاد؟

  1. اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد می گوید

   وقت بخیر خانم پریا عبدی
   زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

 3. صدراا می گوید

  سلام عرض ادب
  زمان توزیع دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد رو میخواستم بدونم ؟

  1. اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد می گوید

   وقت بخیر آقای صدرا
   زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

 4. علیرضا می گوید

  سلام
  کسی می دونه هزینه دفترچه کنکور ارشد 97 چقدر است؟

  1. اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد می گوید

   وقت بخیر آقای علیرضا
   هزینه ثبت نام در کنکور ارشد سال 97 مبلغ 36000 تومان می باشد، و دفترچه ثبت نام آزمون ارشد بصورت رایگان می باشد.

 5. محبت اکرمی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هاي ازاد و سراسري 97 رو از کجا میشه دانلود کرد؟ سایت سنجش نمیشه نمیدونم چرا

  1. اخبار آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد می گوید

   وقت بخیر
   زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد بر روی سایت http://www..sanjesh.org قرار می گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − سه =