اخبار آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اخبار کارشناسی ارشد بدون آزمون

اخبار آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

آخرین مطالب از نگاه تصویر

انتشار کلید آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ علوم پزشکی
  • زمان انتشار نتایج اولیه ارشد علوم پزشکی 96
  • امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی‌ارشد 96 دانشگاه آزاد
  • جزئیات برگزاری بیست‌ودومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۹۶
  • انتشار کلید آزمون ارشد ۹۶ علوم‌ پزشکی تا روز چهارشنبه
  • قانونی دانستن رشته‌های ارشد آزاد در صورت عدم تأیید وزارت علوم
  • انتشار اطلاعیه وزارت علوم درخصوص رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
  • پذیرش کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد تنها در رشته‌های مجوزدار
  • تأیید مجوز ۱۵۴۱ رشته‌محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
  • انتشار کارت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ علوم پزشکی