اخبار آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اخبار کارشناسی ارشد بدون آزمون

اخبار آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

آخرین مطالب از نگاه تصویر

اردیبهشت؛ ماه شلوغ آزمون های پزشکی/ برگزاری کنکور ارشد ۹۶
  • رقابت ۸۷۸هزار داوطلب در کنکور ارشد ۹۶
  • پذیرش دانشجوی ارشد دانشگاه مفید در سال ۹۶
  • پذيرش كارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی قم در سال ۹۶
  • پذیرش ارشد بدون آزمون۹۶ دانشگاه صنعتی همدان
  • اطلاعیه پذيرش ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه خواجه نصیر
  • موافقت با ادامه تحصیل بدون آزمون11 دانشجوی برگزیده دانشگاه آزاد
  • پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس
  • تمهیدات دانشگاه ارومیه برای جذب دانشجویان نخبه و ممتاز در مقطع ارشد
  • ضرورت ارائه پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد