اخبار آزمون کارشناسی ارشد سراسری

اخبار آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اخبار کارشناسی ارشد بدون آزمون

اخبار آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

آخرین مطالب از نگاه تصویر

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه گیلان
  • صفر شدن ظرفیت پذیرش در رشته‌محل‌های فاقد کیفیت کارشناسی ارشد آزاد
  • پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه زابل
  • پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه تبریز
  • غیبت 20 درصد ثبت‌نام‌کنندگان آزمون کارشناسی ارشد
  • پذیرش ارشد استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه گلستان
  • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه بیرجند
  • انتشار کارنامه کارشناسی ارشد ۹۶ در نیمه‌دوم خرداد
  • تمدید مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شهید چمران
  • پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه زنجان ۹۶